خودآموزین

خودآموزین به شما امکان می‌دهد که برای آموزش بورس محدود به زمان نباشید. در زمان دلخواه‌تان و مطابق برنامه‌ریزی دقیق اساتید، در دوره مدنظرتان شرکت کنید. این دوره‌ها با کیفیت بالایی ضبط و تدوین شده‌اند. شما در طول دوره از طریق آموزین به‌منظور رفع اشکال و یادگیری بهتر با اساتید در ارتباطید.

5/5
- ساعت
6 جلسه 3 ساعته
همایون طاهری نیا

450,000 تومان 270,000 تومان

5/5
12 آبان 1399
- ساعت 14 تا 16
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
- ساعت
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 270,000 تومان

5/5
- ساعت
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

800,000 تومان 240,000 تومان

5/5
- ساعت
4 جلسه 3 ساعته
پویا قنبرپور

600,000 تومان 180,000 تومان

5/5
07 مهر 1399
- ساعت 14
1 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان