خودآموزین

خودآموزین به شما امکان می‌دهد که برای آموزش بورس محدود به زمان نباشید. در زمان دلخواه‌تان و مطابق برنامه‌ریزی دقیق اساتید، در دوره مدنظرتان شرکت کنید. این دوره‌ها با کیفیت بالایی ضبط و تدوین شده‌اند. شما در طول دوره از طریق آموزین به‌منظور رفع اشکال و یادگیری بهتر با اساتید در ارتباطید.

5/5
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

800,000 تومان 240,000 تومان

5/5
1 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان