نرم افزار های ورود به وبینار

برای ورود به وبینار های آموزین از نرم افزار addobe connect استفاده میشود. از طریق لینک های زیر میتوانید این نرم افزار را دانلود و نصب کنید.