لطفاً شکیبا باشید

ثبت و ارسال ایده

فرم درخواست ثبت و بررسی ایده

جهت بهره‌مندی از حمایت فارابی، اطلاعات خواسته شده در فرم زیر را تکمیل کنید. مهلت ارسال ایده در این دوره از فارابیست تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۶/۳۰ است و نتایج اولیه داوری نیز تا تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۲۰ از طریق پیامک و ایمیل به متقاضیان اعلام می‌شود.

* هرگونه اطلاعاتی که برای کارگزاری فارابی ارسال می‌کنید، کاملا محرمانه تلقی می‌شود و جز برای ارزیابی و بررسی ایده در رویداد ”فارابیست“ مورد استفاده قرار نخواهد گرفت.

0 / 750
0 / 1500
0 / 2000
0 / 1500
0 / 1500
0 / 500
برای ارسال ایده، نیاز است تمامی فیلد‌های الزامی پر شوند!