عطا شاکری

استاد

با من ارتباط برقرار کنید

معرفی دوره‌ها

معرفی

تحصیلات

  • کارشناسی ارشد مدیریت اجرایی گرایش استراتژی از دانشگاه تهران
  • رزومه