وبینارها

5/5
1 جلسه 2 ساعته
رضا کشاورز حداد

60,000 تومان 30,000 تومان

5/5
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 270,000 تومان

5/5
1 جلسه
عطا شاکری

100,000 تومان 30,000 تومان

5/5
1 جلسه
گروه تحلیل فارابی

100,000 تومان 30,000 تومان

5/5
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

750,000 تومان 225,000 تومان

5/5
سه جلسه 3 ساعته
علی حیدری

450,000 تومان 135,000 تومان

5/5
4 جلسه 3 ساعته
رضا کشاورز حداد

300,000 تومان 180,000 تومان

5/5
4 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

600,000 تومان 180,000 تومان

5/5
1 جلسه 3 ساعته
فرشید اسکندری

90,000 تومان 27,000 تومان