وبینارها

5/5
16 فروردین 1400
16:00 تا 18:00
1 جلسه 2 ساعته
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
27 بهمن 1399
17 الی 19
1 جلسه 2 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان

5/5
23 فروردین 1400
16 تا 17:30
1 جلسه
مسعود علیزاده

رایگان

5/5
25 اسفند 1399
16:00 تا 18:00
1 جلسه
تیم تحلیل فارابی

100,000 تومان 30,000 تومان

5/5
16 آذر 1399
17 تا 20
6 جلسه 3 ساعته
پیمان باغچه سرا

900,000 تومان 270,000 تومان

5/5
03 خرداد 1400
15:30 تا 18:30
چهار جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

450,000 تومان 135,000 تومان

5/5
26 اردیبهشت 1400
16 تا 19
4 جلسه 3 ساعته
رضا کشاورز حداد

300,000 تومان 180,000 تومان

5/5
9 دی 1399
16 الی 19
4 جلسه 3 ساعته
مسعود علیزاده

600,000 تومان 180,000 تومان

5/5
06 اردیبهشت 1400
15:30 تا 18:30
5 جلسه ۳ ساعته
مسعود علیزاده

750,000 تومان 225,000 تومان

5/5
25 بهمن 1399
17 الی 20
1 جلسه 3 ساعته
فرشید اسکندری

رایگان