مدیریت پرتفوی

تاریخ برگزاری: ۳ آذر ۱۴۰۰
45,000 تومان

مدیریت ریسک و سرمایه

تاریخ برگزاری: ۱۹ آبان ۱۴۰۰
45,000 تومان

روانشناسی معامله‌گری

تاریخ برگزاری: ۵ آبان ۱۴۰۰
45,000 تومان